środek

środek
-ka; -ki; instr sg -kiem; m
(punkt centralny) middle, centre (BRIT), center (US), (wnętrze) inside; (sposób) means; (forma działania) measure; (preparat chemiczny) agent; (lek) MED medication; (przen) remedy

w środku — (w centrum) in the middle; (wewnątrz) inside

do środka — (do wewnątrz) inward(s)

poprosić (perf) kogoś do środka — to ask sb in

wejść (perf) do środka — to go inside

ze środka — from within

środek ciężkości — centre (BRIT) lub center (US) of gravity

środek tygodnia/lata — the middle of the week/summer, midweek/midsummer

muzyka środka — middle-of-the-road music

środek antykoncepcyjny — contraceptive

środek nasenny — soporific (drug)

środek uspakajający — tranquillizer (BRIT), tranquilizer (US)

środek przeciwbólowy — painkiller, analgesic

środek transportu — means of transport (BRIT) lub transportation (US)

środek płatniczy — legal tender

* * *
środek
mi
-dk- Gen. -a
1. (= punkt centralny) middle; center; Br. centre; środek ciężkości fiz. center of gravity; środek symetrii geom. center of symmetry; złoty środek the golden mean, the happy medium; muzyka środka middle-of-the-road music; w środku in the middle; w samym środku filmu in the middle of the movie; na środku ulicy in the middle of the street; w środku tygodnia/miesiąca itd. in the middle of the week/month etc., in midweek/midmonth etc.
2. (= wnętrze) inside; do środka inward(s); w środku inside; ze środka from within; poprosić kogoś do środka ask sb in; wejdź do środka come in, come inside; w środku było bardzo ciepło it was very warm inside; zamknięte od środka locked from inside; puste w środku empty inside; Adam gryzie się w środku pot., przest. sth is eating l. bothering Adam.
3. (narzędzie) medium, vehicle; środek płatniczy ekon., prawn. legal tender; środek transportu l. komunikacji means of transport l. transportation; środki masowego przekazu mass media.
4. (metoda) means, measure; środki bezpośredniego przymusu force; środek dowodowy prawn. evidence; środek prawny prawn. legal remedy; środki wychowawcze i poprawcze prawn. corrective measures; środki wyrazu l. wysłowienia teor.lit. means of expression; środki zapobiegawcze prawn. preventive l. preventative measures; uciekać się do jakichś środków take certain measures l. steps; nie przebierać w środkach do sth by fair or foul means, use all means available; cel uświęca środki the end justifies the means.
5. (preparat) med. medication, remedy; chem. agent; środek antykoncepcyjny med. contraceptive; środek bakteriobójczy bactericide; środek nasenny med. soporific drug, soporific; sleeping pill; środek piorący washing agent, detergent; środek przeciwbólowy med. painkiller, analgesic; środek przeczyszczający med. laxative; środek uspokajający med. tranquilizer.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • środek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. środekdka {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} miejsce usytuowane centralnie względem otaczających je obiektów, które tworzą koło lub przypominają koło; punkt centralny, centrum :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • środek — m III, D. środekdka, N. środekdkiem; lm M. środekdki 1. «miejsce mniej więcej jednakowo oddalone od końców przedmiotu, od krawędzi określonej powierzchni; część środkowa przedmiotu, powierzchni, punkt centralny, centrum; część środkowa odcinka… …   Słownik języka polskiego

 • środek — 1. Państwo Środka «Chiny»: Władze chińskie dopięły swego: Tybet uznano w zasadzie za wewnętrzną sprawę Państwa Środka. Polityka 21/2000. 2. Złoty środek «pośredni stopień między dwiema skrajnościami, rozwiązanie kompromisowe»: Prawdziwą… …   Słownik frazeologiczny

 • środek lokomocji — {{/stl 13}}{{stl 7}} urządzenie techniczne umożliwiające przenoszenie z miejsca na miejsce osób i towarów; środek transportu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Samolot należy do najszybszych i najbezpieczniejszych środków lokomocji. Powietrzne, naziemne… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • złoty środek — {{/stl 13}}{{stl 7}} umiarkowana, pośrednia możliwość, przeciwieństwo skrajności; umiar, kompromis : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grunt to znaleźć, odkryć, wybrać złoty środek. Szukał złotego środka w wychowaniu dziecka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • ciężkość — Środek, punkt ciężkości «rzecz najważniejsza, istota czegoś; punkt centralny, centrum, ośrodek czegoś»: (...) od początku 1919 r. punkt ciężkości działań dyplomacji polskiej wyraźnie zaczął się przesuwać do Paryża, gdzie rozpoczynała obrady… …   Słownik frazeologiczny

 • koło — I n III, Ms. kole; lm D. kół 1. «część płaszczyzny ograniczona okręgiem; w terminologii matematycznej: zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu, zwanego środkiem koła, jest mniejsza lub równa danej liczbie… …   Słownik języka polskiego

 • kwas — m IV, D. u, Ms. kwassie; lm M. y 1. «substancja kwaśna; kwaśny smak; kojarzący się z tym smakiem zapach» Kwas kapuściany, naturalny. Czuć kwas. Czuć kwasem. ∆ Kwas chlebowy «musujący napój chłodzący przyrządzony z osłodzonej wody z dodatkiem… …   Słownik języka polskiego

 • równik — m III, D. a, N. równikkiem; lm M. i «teoretyczna linia przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do osi ziemskiej i przechodzącą przez środek Ziemi; jest największym równoleżnikiem, dzieli Ziemię na półkulę północną i… …   Słownik języka polskiego

 • sól — ż V, DCMs. soli; lm M. sole, D. soli, N. solami 1. «skała osadowa pochodzenia chemicznego składająca się głównie z halitu; bezbarwny, przezroczysty minerał powstający wskutek odparowywania płytkich zatok morskich i słonych jezior; używana głównie …   Słownik języka polskiego

 • woda — ż IV, CMs. wodzie; lm D. wód 1. «tlenek wodoru, ciecz bezbarwna, bez zapachu i smaku, rozpowszechniona w przyrodzie; niezbędny składnik organizmów żywych» Brudna, czysta, mętna, przezroczysta woda. Ciepła, gorąca, zimna woda. Woda pitna,… …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”